qfq-bs.css.less 3.67 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
@spinner : url(data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAKIAAP///9bW1szMzL29vXt7e3Nzc2ZmZv4BAiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFBwAHACwAAAAAEAAQAAADPAi6QRQrymJMkcwFatuLXOFt1bWEYBmNq6awGDCicUhjIYzBwTBAmc9CQBSkLJGiYKZi+EgdV60ZCwIjCQAh+QQFBwAHACwAAAYABgAIAAADE3gz1/LCwaYYbYTQYkxpnEdlRwIAIfkEBQcABwAsAAACAAYACAAAAxN4OqMnUKgoVzuEuGJMUZznZE4CACH5BAUHAAcALAIAAAAIAAYAAAMUeKozqyKKQ8iRohhTTjsa91DWkwAAIfkEBQcABwAsBgAAAAgABgAAAxR4RNddxhR3oDxjtHWEF9QHUtmRAAAh+QQFBwAHACwKAAIABgAIAAADFHhE12WmOCjbaviMgYUXzQc225EAACH5BAUHAAcALAoABgAGAAgAAAMTeEqkV8YUBaVjagwnulDel21KAgAh+QQFBwAHACwGAAoACAAGAAADFHiqRKvFmHLGOHGKLU47XPdYz5EAADs=);

@alert_container_id : #qfqAlertContainer;
@spinner_class : spinner;

@{alert_container_id} {
7
 position: fixed;
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
8
9
10
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
11
 z-index: 1000;
12
13
14
15

 .alert {
  margin-bottom: 2px;
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
16
17
}

18
19
20
21
22
23
24
i.@{spinner_class} {
 display: inline-block;
 background: @spinner no-repeat;
 //height: image-height(@spinner);
 //width: image-width(@spinner);
 height: 16px;
 width: 16px;
25
26
}

Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
27
/*inline elements in horizontal mode are too much left*/
28
29
30
31
32
33
.form-horizontal {
 .form-inline {
  .form-group {
   margin: 0;
  }
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
34

35
36
 /* reduce unwished padding-top offset */
 .checkbox {
37
  padding-top: 7px;
38
 }
39

40
 .checkbox-inline {
41
42
  padding-top: 7px;
  margin-top: 0;
43
44
45
 }

 .radio {
46
  padding-top: 7px;
47
48
49
 }

 .radio-inline {
50
51
  padding-top: 7px;
  margin-top: 0px;
52
53
54
55
56
 }

 input[type=file] {
  display: inline;
 }
57
58
}

59
60
61
62
63
.form-inline {
 .control-label {
  font-weight: normal;
 }
}
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

.qfq-table-50 {
 min-width: 50%;
 width: auto;
}

.qfq-table-80 {
 min-width: 80%;
 width: auto;
}

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
.qfq-form-pill {
 border-top-right-radius: 4px;
 border-top-left-radius: 4px;
}

.qfq-form-body {
 padding-top: 5px;
 padding-bottom: 5px;
 border-bottom-right-radius: 4px;
 border-bottom-left-radius: 4px;
}

/* adjust BS padding of input elements: center */
.form-group {
 padding-top: 5px;
 padding-bottom: 5px;
 margin-bottom: 0;
}

94
95
96
97
98
/* adjust BS padding: Filename (=Text) of the uploaded file should be on the same base line as the label text left of it. */
.uploaded-file {
 padding-top: 4px;
}

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
.qfq-color-white {
 background-color: #ffffff;
}

.qfq-color-grey-1 {
 background-color: #dedede;
}

.qfq-color-grey-2 {
 background-color: #ededed;
}

.qfq-color-blue-1 {
 background-color: #d2dded;
}

.qfq-color-blue-2 {
 background-color: #e2eeff;
}

.qfq-form-right .qfq-label {
 text-align: right;
 padding-right: 0;
}
123

124
125
126
.qfq-child-margin-top + .qfq-child-margin-top {
 margin-top: 15px;
}
127
128
129
130

.qfq-note {
 padding-top: 7px;
}
131

132
133
134
135
136
// typeAhead Input: Default Bootstrap column width
.twitter-typeahead {
 display: block !important;
}

137
138
.qfq-cc-style {
 font-size: 0.8em;
139
 color: #777;
Carsten Rose's avatar
Carsten Rose committed
140
141
142
143
144
 //position: relative;
 //top: -24px;
 //right: 10px;
 //text-align: right;
 //display: block;
145
146
}

147
// TypeAhead Suggestions
148
149
150
151
152
153
154
155
.tt-menu {
 background-color: #fff;
 border-left: 1px solid #66afe9;
 border-right: 1px solid #66afe9;
 border-bottom: 1px solid #66afe9;
 border-bottom-left-radius: 5px;
 border-bottom-right-radius: 5px;
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
 box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
 width: 100%;
}

@media (min-width: 768px) {
 .form-horizontal .control-label {
  text-align: unset;
 }
}

.tt-suggestion {
 cursor: pointer;
 cursor: hand;
 padding-left: 12px;
 padding-right: 12px;
 padding-bottom: 6px;
 padding-top: 12px;
173
174
175
}

.tt-suggestion + .tt-suggestion {
176
177
178
179
180
 padding-top: 6px;
}

.tt-suggestion:hover {
 background-color: rgba(102, 175, 233, .6);
181
}
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
// Mit BB anschauen wie man die NOTE Felder formatiert
//
//.text-input {
// padding-top: 7px;
//}
//
//.text-note {
// padding-top: 7px;
//}