qfq-bs.css.less 4.49 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
@spinner : url(data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAKIAAP///9bW1szMzL29vXt7e3Nzc2ZmZv4BAiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFBwAHACwAAAAAEAAQAAADPAi6QRQrymJMkcwFatuLXOFt1bWEYBmNq6awGDCicUhjIYzBwTBAmc9CQBSkLJGiYKZi+EgdV60ZCwIjCQAh+QQFBwAHACwAAAYABgAIAAADE3gz1/LCwaYYbYTQYkxpnEdlRwIAIfkEBQcABwAsAAACAAYACAAAAxN4OqMnUKgoVzuEuGJMUZznZE4CACH5BAUHAAcALAIAAAAIAAYAAAMUeKozqyKKQ8iRohhTTjsa91DWkwAAIfkEBQcABwAsBgAAAAgABgAAAxR4RNddxhR3oDxjtHWEF9QHUtmRAAAh+QQFBwAHACwKAAIABgAIAAADFHhE12WmOCjbaviMgYUXzQc225EAACH5BAUHAAcALAoABgAGAAgAAAMTeEqkV8YUBaVjagwnulDel21KAgAh+QQFBwAHACwGAAoACAAGAAADFHiqRKvFmHLGOHGKLU47XPdYz5EAADs=);

@alert_container_id : #qfqAlertContainer;
@spinner_class : spinner;

@{alert_container_id} {
7
 position: fixed;
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
8
9
10
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
11
 z-index: 1000;
12
13
14
15

 .alert {
  margin-bottom: 2px;
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
16
17
}

18
19
20
21
22
23
24
i.@{spinner_class} {
 display: inline-block;
 background: @spinner no-repeat;
 //height: image-height(@spinner);
 //width: image-width(@spinner);
 height: 16px;
 width: 16px;
25
26
}

Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
27
/*inline elements in horizontal mode are too much left*/
28
29
30
31
32
33
.form-horizontal {
 .form-inline {
  .form-group {
   margin: 0;
  }
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
34

35
36
 /* reduce unwished padding-top offset */
 .checkbox {
37
  padding-top: 7px;
38
 }
39

40
 .checkbox-inline {
41
42
  padding-top: 7px;
  margin-top: 0;
43
44
45
 }

 .radio {
46
  padding-top: 7px;
47
48
49
 }

 .radio-inline {
50
51
  padding-top: 7px;
  margin-top: 0px;
52
53
54
55
56
 }

 input[type=file] {
  display: inline;
 }
57
58
}

59
60
61
62
63
.form-inline {
 .control-label {
  font-weight: normal;
 }
}
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

.qfq-table-50 {
 min-width: 50%;
 width: auto;
}

.qfq-table-80 {
 min-width: 80%;
 width: auto;
}

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
.qfq-form-pill {
 border-top-right-radius: 4px;
 border-top-left-radius: 4px;
}

.qfq-form-body {
 padding-top: 5px;
 padding-bottom: 5px;
 border-bottom-right-radius: 4px;
 border-bottom-left-radius: 4px;
}

/* adjust BS padding of input elements: center */
.form-group {
 padding-top: 5px;
 padding-bottom: 5px;
 margin-bottom: 0;
}

94
95
96
97
98
/* adjust BS padding: Filename (=Text) of the uploaded file should be on the same base line as the label text left of it. */
.uploaded-file {
 padding-top: 4px;
}

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
.qfq-color-white {
 background-color: #ffffff;
}

.qfq-color-grey-1 {
 background-color: #dedede;
}

.qfq-color-grey-2 {
 background-color: #ededed;
}

.qfq-color-blue-1 {
 background-color: #d2dded;
}

.qfq-color-blue-2 {
 background-color: #e2eeff;
}

.qfq-form-right .qfq-label {
 text-align: right;
 padding-right: 0;
}
123

124
125
126
.qfq-child-margin-top + .qfq-child-margin-top {
 margin-top: 15px;
}
127
128
129
130

.qfq-note {
 padding-top: 7px;
}
131

132
133
134
135
136
// typeAhead Input: Default Bootstrap column width
.twitter-typeahead {
 display: block !important;
}

137
138
.qfq-cc-style {
 font-size: 0.8em;
139
 color: #777;
Carsten Rose's avatar
Carsten Rose committed
140
141
142
143
144
 //position: relative;
 //top: -24px;
 //right: 10px;
 //text-align: right;
 //display: block;
145
146
}

147
// TypeAhead Suggestions
148
149
150
151
152
153
154
155
.tt-menu {
 background-color: #fff;
 border-left: 1px solid #66afe9;
 border-right: 1px solid #66afe9;
 border-bottom: 1px solid #66afe9;
 border-bottom-left-radius: 5px;
 border-bottom-right-radius: 5px;
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
 box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 233, .6);
 width: 100%;
}

@media (min-width: 768px) {
 .form-horizontal .control-label {
  text-align: unset;
 }
}

.tt-suggestion {
 cursor: pointer;
 cursor: hand;
 padding-left: 12px;
 padding-right: 12px;
 padding-bottom: 6px;
 padding-top: 12px;
173
174
175
}

.tt-suggestion + .tt-suggestion {
176
177
178
179
180
 padding-top: 6px;
}

.tt-suggestion:hover {
 background-color: rgba(102, 175, 233, .6);
181
}
182

183
184
185
186
// Workaround as long as rendering of notes can't be specific.
.qfq-note-no-padding {
 margin-top: -7px;
}
187

188
189
190
191
192
193
194
195
// Mit BB anschauen wie man die NOTE Felder formatiert
//
//.text-input {
// padding-top: 7px;
//}
//
//.text-note {
// padding-top: 7px;
bbaer's avatar
bbaer committed
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
//}

/* classes for toggleable note mockup, bb */
.qfq-icon-inside {
 position: relative;
 top: -22px;
 left: calc(100% - 26px);
}

.qfq-margin-top {
 margin-top: 10px;
}

/* spinning icons */

.text-large-with-margin {
 font-size: 8em;
 margin: 0.4em;
}

.glyphicon-spin {
 -webkit-animation: spin 2000ms infinite linear;
 animation: spin 2000ms infinite linear;
}
@-webkit-keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(359deg);
  transform: rotate(359deg);
 }
}
@keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(359deg);
  transform: rotate(359deg);
 }
}