qfq-bs.css.less 1.57 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
@spinner : url(data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAKIAAP///9bW1szMzL29vXt7e3Nzc2ZmZv4BAiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFBwAHACwAAAAAEAAQAAADPAi6QRQrymJMkcwFatuLXOFt1bWEYBmNq6awGDCicUhjIYzBwTBAmc9CQBSkLJGiYKZi+EgdV60ZCwIjCQAh+QQFBwAHACwAAAYABgAIAAADE3gz1/LCwaYYbYTQYkxpnEdlRwIAIfkEBQcABwAsAAACAAYACAAAAxN4OqMnUKgoVzuEuGJMUZznZE4CACH5BAUHAAcALAIAAAAIAAYAAAMUeKozqyKKQ8iRohhTTjsa91DWkwAAIfkEBQcABwAsBgAAAAgABgAAAxR4RNddxhR3oDxjtHWEF9QHUtmRAAAh+QQFBwAHACwKAAIABgAIAAADFHhE12WmOCjbaviMgYUXzQc225EAACH5BAUHAAcALAoABgAGAAgAAAMTeEqkV8YUBaVjagwnulDel21KAgAh+QQFBwAHACwGAAoACAAGAAADFHiqRKvFmHLGOHGKLU47XPdYz5EAADs=);

@alert_container_id : #qfqAlertContainer;
@spinner_class : spinner;

@{alert_container_id} {
7
 position: fixed;
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
8
9
10
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
11
 z-index: 1000;
12
13
14
15

 .alert {
  margin-bottom: 2px;
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
16
17
}

18
19
20
21
22
23
24
i.@{spinner_class} {
 display: inline-block;
 background: @spinner no-repeat;
 //height: image-height(@spinner);
 //width: image-width(@spinner);
 height: 16px;
 width: 16px;
25
26
}

Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
27
/*inline elements in horizontal mode are too much left*/
28
29
30
31
32
33
.form-horizontal {
 .form-inline {
  .form-group {
   margin: 0;
  }
 }
Rafael Ostertag's avatar
Rafael Ostertag committed
34

35
36
37
38
 /* reduce unwished padding-top offset */
 .checkbox {
  padding-top: 0;
 }
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
 .checkbox-inline {
  padding-top: 0;
  margin-top: -4px;
 }

 .radio {
  padding-top: 0;
 }

 .radio-inline {
  padding-top: 0;
  margin-top: -4px;
 }

 input[type=file] {
  display: inline;
 }
57
58
}

59
60
61
62
63
.form-inline {
 .control-label {
  font-weight: normal;
 }
}
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

.qfq-table-50 {
 min-width: 50%;
 width: auto;
}

.qfq-table-80 {
 min-width: 80%;
 width: auto;
}